ویژه ها

دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کدD4601دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کدD4601دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4602دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4602دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4603دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4603دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4604دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4604دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4605دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4605دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4606دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4606دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4607دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4607دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4608دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4608دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4609دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4609دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4610دستبند چرم طبیعی با نگین عقیق خطی اصل کد D4610دستبند چرم طبیعی با نگین حدید اصل کد D4611دستبند چرم طبیعی با نگین حدید اصل کد D4611دستبند چرم طبیعی با نگین حدید طلایی اصل کد D4613دستبند چرم طبیعی با نگین حدید طلایی اصل کد D4613انگشتر نقره زمرد زامبیا اصل کد D10023انگشتر نقره زمرد زامبیا اصل کد D10023انگشتر نقره حدید خطی 3112انگشتر نقره حدید خطی 3112آویز گردنی خطی کد D10135آویز گردنی خطی کد D10135آویز گردنی عقیق سلیمانی اصل کد D10137آویز گردنی عقیق سلیمانی اصل کد D10137آویز گردنی عقیق آبی کد D10140آویز گردنی عقیق آبی کد D10140آویز گردنی فیروزه نیشابور اصل کد D10115آویز گردنی فیروزه نیشابور اصل کد D10115انگشتر نقره عقیق شجر طبیعی کد D10006انگشتر نقره عقیق شجر طبیعی کد D10006انگشتر نقره عقیق شجر طبیعی کد D10010انگشتر نقره عقیق شجر طبیعی کد D10010انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10084انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10084انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10090انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10090انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10095انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10095انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10098انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10098انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10110انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10110انگشتر یاقوت زرد اصل  کد D10060انگشتر یاقوت زرد اصل کد D10060انگشتر نقره عقیق سرخ خطی کد D10177انگشتر نقره عقیق سرخ خطی کد D10177انگشتر نقره عقیق سبز خطی کد D10188انگشتر نقره عقیق سبز خطی کد D10188انگشتر نقره عقیق شجر اصل کد D10002انگشتر نقره عقیق شجر اصل کد D10002انگشتر نقره عقیق شجر اصل کد D10008انگشتر نقره عقیق شجر اصل کد D10008

برجسته ترین ها

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد B4630انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد B4630انگشتر نقره عقیق یمنی اصل کد B4633انگشتر نقره عقیق یمنی اصل کد B4633انگشتر نقره زبرجد اصل کد D4634انگشتر نقره زبرجد اصل کد D4634انگشتر نقره اوپال اصل کد B4627انگشتر نقره اوپال اصل کد B4627انگشتر نقره یاقوت قرمز آفریقایی اصل کد B4635انگشتر نقره یاقوت قرمز آفریقایی اصل کد B4635انگشتر نقره توپاز آبی اصل کد B4631انگشتر نقره توپاز آبی اصل کد B4631انگشتر نقره زمرد زامبیا اصل کد B4637انگشتر نقره زمرد زامبیا اصل کد B4637انگشتر نقره عقیق شجر اصل کد B4629انگشتر نقره عقیق شجر اصل کد B4629انگشتر نقره عقیق یمنی اصل B4628انگشتر نقره عقیق یمنی اصل B4628انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد B4636انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد B4636انگشتر نقره عقیق یمنی اصل کد B4632انگشتر نقره عقیق یمنی اصل کد B4632انگشتر نقره در نجف الماس تراش اصل کد D10182انگشتر نقره در نجف الماس تراش اصل کد D10182انگشتر نقره عقیق سرخ خطی کد D10171انگشتر نقره عقیق سرخ خطی کد D10171انگشتر نقره حدید خطی کد D10189انگشتر نقره حدید خطی کد D10189انگشتر نقره عقیق یمنی اصل ۳773انگشتر نقره عقیق یمنی اصل ۳773انگشتر نقره جواهری اصل 4319انگشتر نقره جواهری اصل 4319انگشتر نقره جواهری اصل 4318انگشتر نقره جواهری اصل 4318انگشتر نقره عقیق یمنی اصل 3937انگشتر نقره عقیق یمنی اصل 3937انگشتر نقره گارنت(یاقوت سیلان) اصل 4020انگشتر نقره گارنت(یاقوت سیلان) اصل 4020انگشتر نقره یاقوت قرمز اصل 4038انگشتر نقره یاقوت قرمز اصل 4038انگشتر نقره توپاز اصل 4062انگشتر نقره توپاز اصل 4062انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3943انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 3943انگشترنقره توپاز اصل D4638انگشترنقره توپاز اصل D4638انگشتر نقره یاقوت کبود اصل کد D4639انگشتر نقره یاقوت کبود اصل کد D4639انگشتر نقره یاقوت قرمز آفریقایی D4640انگشتر نقره یاقوت قرمز آفریقایی D4640انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4641انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4641انگشتر نقره عقیق یمنی سرخ اصل 4642  انگشتر نقره عقیق یمنی سرخ اصل 4642 انگشتر نقره یاقوت زرد اصل  کد D4643انگشتر نقره یاقوت زرد اصل کد D4643انگشتر نقره اوپال خورشیدی اصل کد D4644انگشتر نقره اوپال خورشیدی اصل کد D4644انگشتر نقره گارنت اصلD4645انگشتر نقره گارنت اصلD4645انگشتر نقره زولتنایت 4646انگشتر نقره زولتنایت 4646

پرفروش ترین ها

جديدترين ها

انگشتر نقره عقیق شجر طبیعی کد D10081

انگشتر نقره عقیق شجر طبیعی کد D10081

انگشتر نقره عقیق شجر طبیعی   رکاب نقره دست ساز    وزن تقریبی:  9.11 گرم     جنس فلز پایه: نقره با عیار 92..

180,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سفید اصل کد D10075

انگشتر نقره عقیق سفید اصل کد D10075

انگشتر نقره عقیق سفید اصل  رکاب نقره با سرتاج برنجیجنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزین تقریبی: 12.10 گرم   ارسال رایگان به ..

280,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4699

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4699

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:16.97 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

550,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4698

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4698

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:17.67 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

580,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4696

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4696

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:17.48 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

570,000 تومان

نیم ست زنانه زبرجد اصل 4695

نیم ست زنانه زبرجد اصل 4695

نیم ست زنانه زبرجد اصل   به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 15.32 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران..

500,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4693

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4693

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی:16.78 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران &nbs..

470,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4694

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4694

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:17.70 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

600,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4692

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4692

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:16.62 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

560,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4691

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4691

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:16.24 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

580,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4690

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4690

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:19.42 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

600,000 تومان

نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت کد 4689

نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت کد 4689

✅نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:17.25گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عی..

470,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4688

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4688

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:14.56 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

500,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4687

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4687

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی:13.40 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران &nbs..

400,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4686

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4686

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:15.50 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

550,000 تومان

نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت کد 4685

نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت کد 4685

✅نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:16.56 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با ع..

450,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4684

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4684

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:17.45 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

600,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4682

نیم ست زنانه زلتنایت کد 4682

✅نیم ست زنانه زلتنایت   ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:15.66 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان..

570,000 تومان

سرویس نقره زنانه کد 4681

سرویس نقره زنانه کد 4681

✅ فول ست زنانه نقره اصل    ✅ وزن تقریبی: 17.51 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران  ..

460,000 تومان

نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت کد 4680

نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت کد 4680

✅نیم ست زنانه عقیق زرد شرف اصل به وقت    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:20.66 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با ع..

440,000 تومان

نیم ست زنانه یاقوت قرمز آفریقایی اصل کد 4679

نیم ست زنانه یاقوت قرمز آفریقایی اصل کد 4679

✅ نیم ست زنانه یاقوت قرمز آفریقایی اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 20.07 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با..

890,000 تومان

نیم ست زنانه اوپال اتیوپی اصل کد 4678

نیم ست زنانه اوپال اتیوپی اصل کد 4678

✅نیم ست زنانه اوپال اتیوپی اصل✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:20.66 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال رایگان به ..

810,000 تومان

انگشتر یاقوت قرمز اصل کد D10152

انگشتر یاقوت قرمز اصل کد D10152

انگشتر نقره یاقوت قرمز اصل    جنس فلز پایه:  نقره با عیار 925     وزن تقریبی:10.90گرم   ارسال رایگان به ت..

340,000 تومان

انگشتر نقره عقیق قرمز خطی کد D10194

انگشتر نقره عقیق قرمز خطی کد D10194

انگشتر عقیق سرخ خطیمتن حکاکی:"فاطمه بضعه منی"امضاء استاد زهیررکاب نقره دست ساز تاج برنجیجنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:18.53  ا..

540,000 تومان

انگشتر نقره عقیق خطی کد D10169

انگشتر نقره عقیق خطی کد D10169

انگشتر عقیق زردمتن حکاکی:"یاعلی ابن موسی الرضا"امضاء استاد طاهررکاب نقره با عیار ۹۲۵ارسال رایگان به تمام نقاط کشور   فضایل سنگ عقیق: ..

520,000 تومان

انگشتر نقره یاقوت کبود اصل کد D10104

انگشتر نقره یاقوت کبود اصل کد D10104

انگشتر یاقوت کبود اصلرکاب نقره دست طرح شبکه ای عیارنقره ۹۲۵وزن تقریبی:18.55 گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط کشور   یاقوت کبود ..

750,000 تومان

نیم ست نقره زنانه یاقوت کبود اصل کد 4677

نیم ست نقره زنانه یاقوت کبود اصل کد 4677

✅ نیم ست زنانه یاقوت کبود اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی:15.44گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسا..

530,000 تومان

نیم ست نقره زنانه آمیتیست اصل کد 4676

نیم ست نقره زنانه آمیتیست اصل کد 4676

✅ نیم ست زنانه آمیتیست اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 14.78 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال..

5,600,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4675

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4675

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی:16.82 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران &nbs..

460,000 تومان

نیم ست نقره زنانه 4674

نیم ست نقره زنانه 4674

نیم ست نقره زنانه طرح مکازیت اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی:14.65 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران &nb..

360,000 تومان

نیم ست نقره زنانه عقیق یمنی کبود اصل کد 4673

نیم ست نقره زنانه عقیق یمنی کبود اصل کد 4673

✅ نیم ست زنانه عقیق یمنی کبود اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 28.08گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅..

640,000 تومان

نیم ست نقره زنانه آمیتیست اصل کد 4672

نیم ست نقره زنانه آمیتیست اصل کد 4672

✅ نیم ست زنانه آمیتیست اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 17.96 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال..

5,100,000 تومان

نیم ست نقره زنانه 4671

نیم ست نقره زنانه 4671

نیم ست نقره زنانهبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی:18.59 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران  ..

660,000 تومان

نیم ست نقره عقیق زرد شرف الشمس 4670

نیم ست نقره عقیق زرد شرف الشمس 4670

نیم ست نقره عقیق زرد شرف الشمس      با زنجیر نقره   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ وزن تقریبی:18.66 گرم   ارسال رای..

500,000 تومان

انگشتر نقره عقیق زرد هشت گوش کد D10191

انگشتر نقره عقیق زرد هشت گوش کد D10191

انگشتر عقیق هشت گوش زردمتن حکاکی:"جانم حسن"امضاء استاد زهیروزن تقریبی: 29.76ارسال رایگان به تمام نقاط کشور   فضایل سنگ عقیق: 1- ..

620,000 تومان

انگشتر نقره عقیق آبی خطی کد D10178

انگشتر نقره عقیق آبی خطی کد D10178

انگشتر عقیق آبی خطی   متن حکاکی:"یازهرای مرضیه"    امضاء استاد: طاهررکاب نقره دست ساز  جنس فلز پایه: نقره با عیار 9..

450,000 تومان

نیم ست نقره زنانه آمیتیست اصل کد 4669

نیم ست نقره زنانه آمیتیست اصل کد 4669

✅ نیم ست زنانه آمیتیست اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 17.19 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال..

5,300,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4668

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4668

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی:19.94 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران &nbs..

0 تومان

نیم ست زنانه توپاز اصل 4667

نیم ست زنانه توپاز اصل 4667

نیم ست زنانه توپاز اصل    همراه با زنجیر نقره  پایه نقره با عیار925وزن تقریبی: 18.75 گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط ایر..

490,000 تومان

نیم ست زنانه آماتیس اصل 4666

نیم ست زنانه آماتیس اصل 4666

نیم ست زنانه آماتیس اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 14.87 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران  ..

560,000 تومان

انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10095

انگشتر یاقوت کبود اصل کد D10095

انگشتر یاقوت کبود اصل   رکاب نقره دست سازجنس فلز پایه: نقره با عیار 925     وزن تقریبی: 9.60 گرم   ارسال رایگان به ..

315,000 تومان 260,000 تومان

انگشتر نقره عقیق زرد خطی کد D10187

انگشتر نقره عقیق زرد خطی کد D10187

انگشتر عقیق زرد خطیمتن حکاکی:"افوض امری الی الله"امضاء استاد نائبرکاب نقره دست سازعیار نقره۹۲۵وزن تقریبی:20.49ارسال رایگان به تمام نقاط کشور &nbs..

650,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4665

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4665

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 15.66 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران &nb..

450,000 تومان

نیم ست نقره زنانه عقیق یمنی کبود اصل کد 4664

نیم ست نقره زنانه عقیق یمنی کبود اصل کد 4664

✅ نیم ست زنانه عقیق یمنی کبود اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 18.60گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅..

580,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت اصل 4663

نیم ست زنانه زلتنایت اصل 4663

نیم ست زنانه زلتنایت اصل   به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 18.60 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایر..

570,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4662

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4662

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل    به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 18.00گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به ت..

430,000 تومان

سرویس نقره زنانه کد 4661

سرویس نقره زنانه کد 4661

✅ فول ست زنانه نقره اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 27.88 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال را..

820,000 تومان

نیم ست نقره زنانه یاقوت کبود اصل کد 4660

نیم ست نقره زنانه یاقوت کبود اصل کد 4660

✅ نیم ست زنانه یاقوت کبود اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 21.54 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ار..

520,000 تومان

نیم ست نقره زنانه عقیق یمنی کبود اصل کد 4659

نیم ست نقره زنانه عقیق یمنی کبود اصل کد 4659

✅ نیم ست زنانه عقیق یمنی کبود اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 15.14 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ..

470,000 تومان

نیم ست نقره زنانه آمیتیست اصل کد 4658

نیم ست نقره زنانه آمیتیست اصل کد 4658

✅ نیم ست زنانه آمیتیست اصل    ✅ به همراه زنجیر نقره   ✅ وزن تقریبی: 15.19 گرم   ✅ جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ✅ ارسال..

470,000 تومان

نیم ست نقره زنانه زلتنایت هفت رنگ کد 4657

نیم ست نقره زنانه زلتنایت هفت رنگ کد 4657

نیم ست زنانه زولتنایت هفت رنگ    به همراه زنجیر نقره   وزن تقریبی: 15.95 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگ..

560,000 تومان

دستبند چرم طبیعی با نگین حدید طلایی اصل کد D4613

دستبند چرم طبیعی با نگین حدید طلایی اصل کد D4613

✅  دستبند چرم طبیعی دولایه (چرم گاوی)  ✅جنس نگین حدید طلایی    ✅متن حکاکی:"لوح عین علی به همراه زیارت عاشورا"    ✅&..

240,000 تومان 280,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4656

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4656

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل    به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 15.65 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به ..

440,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4655

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4655

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 17.50 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران &nb..

480,000 تومان

نیم ست زنانه آماتیس اصل 4654

نیم ست زنانه آماتیس اصل 4654

نیم ست زنانه آماتیس اصل   به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 15.25 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایرا..

570,000 تومان

نیم ست زنانه زلتنایت اصل 4653

نیم ست زنانه زلتنایت اصل 4653

نیم ست زنانه زلتنایت اصل   به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 14.43 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایر..

470,000 تومان

نیم ست زنانه زبرجد اصل 4652

نیم ست زنانه زبرجد اصل 4652

نیم ست زنانه زبرجد اصل   به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 19.53 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران..

510,000 تومان

دستبند چرم طبیعی با نگین حدید اصل کد D4612

دستبند چرم طبیعی با نگین حدید اصل کد D4612

✅  دستبند چرم طبیعی (چرم گاوی)  ✅جنس نگین حدید طلایی    ✅متن حکاکی:"آیت الکرسی"    ✅  قاب دور نگین ‌از جنس نقر..

0 تومان

نیم ست زنانه زبرجد اصل 4651

نیم ست زنانه زبرجد اصل 4651

نیم ست زنانه زبرجد اصل   به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 13.29 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران..

530,000 تومان

نیم ست زنانه آماتیس اصل 4650

نیم ست زنانه آماتیس اصل 4650

نیم ست زنانه آماتیس اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی 20.10  گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران  ..

630,000 تومان

نیم ست زنانه زبرجد اصل 4649

نیم ست زنانه زبرجد اصل 4649

نیم ست زنانه زبرجد اصلبه همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 16.87 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران  ..

560,000 تومان

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4648

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل 4648

نیم ست زنانه فیروزه نیشابور اصل به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی: 13.29 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران &n..

375,000 تومان

نیم ست نقره زنانه آماتیس کد 4647

نیم ست نقره زنانه آماتیس کد 4647

نیم ست نقره زنانه آماتیس به همراه زنجیر نقرهوزن تقریبی:17.17 گرم   جنس فلز پایه: نقره با عیار ۹۲۵ ارسال رایگان به تمام نقاط ایران  ..

0 تومان

انگشتر نقره زولتنایت 4646

انگشتر نقره زولتنایت 4646

انگشتر زولتنایت زیبا   مرصع کاری شده با دو عدد زمرد اصل   رکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستی   وزن تقریبی: 17.36 ..

550,000 تومان

انگشتر نقره گارنت اصلD4645

انگشتر نقره گارنت اصلD4645

انگشتر گارنت اصل   مرصع کاری شده با فیروزه نیشابور اصل و در نجف اصل   رکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستی   جنس فلز پاي..

550,000 تومان

انگشتر نقره اوپال خورشیدی اصل کد D4644

انگشتر نقره اوپال خورشیدی اصل کد D4644

انگشتر اپال خورشیدی اصل   مرصع کاری شده با زمرد اصل و آمیتیست اصل   رکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستی   جنس فلز پایه..

800,000 تومان

انگشتر نقره یاقوت زرد اصل  کد D4643

انگشتر نقره یاقوت زرد اصل کد D4643

انگشتر نقره یاقوت زرد اصل   مرصع کاری شده با دو عدد زمرد اصلرکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستیرکاب نقره دست ساز با عیار ۹۲۵وزن تقریبی 16.35 گرم..

550,000 تومان

انگشتر نقره عقیق یمنی سرخ اصل 4642

انگشتر نقره عقیق یمنی سرخ اصل 4642

انگشتر نقره عقیق یمنی سرخ اصل  انگشتر عقیق یمنی اصلمرصع کاری شده با دو عدد زمرد اصلرکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستیجنس فلز پایه: نقره با عیار..

550,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4641

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل 4641

انگشتر فیروزه نیشابور اصل   مرصع کاری شده با یاقوت کبود اصل و زبرجد اصل   رکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستی   جنس فلز..

650,000 تومان

انگشتر نقره یاقوت قرمز آفریقایی D4640

انگشتر نقره یاقوت قرمز آفریقایی D4640

انگشتر نقره یاقوت کبود اصل    مرصع کاری شده با دو عددزمرد اصلرکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستی رکاب نقره با عیار 925مرصع کار شده با ..

580,000 تومان

دستبند چرم طبیعی با نگین حدید اصل کد D4611

دستبند چرم طبیعی با نگین حدید اصل کد D4611

✅  دستبند چرم طبیعی (چرم گاوی)  ✅جنس نگین حدید طلایی    ✅متن حکاکی:"آیت الکرسی"    ✅  قاب دور نگین ‌از جنس نقر..

2,250,000 تومان 280,000 تومان

انگشتر نقره یاقوت کبود اصل کد D4639

انگشتر نقره یاقوت کبود اصل کد D4639

انگشتر نقره یاقوت کبود اصل    مرصع کاری شده با دو عدد زبرجد اصلرکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستی رکاب نقره با عیار 925مرصع کار شده ب..

600,000 تومان

انگشترنقره توپاز اصل D4638

انگشترنقره توپاز اصل D4638

انگشتر توپاز سوییسی اصل     رکاب دست ساز همراه با آینه کاری دستی    مرصع کاری شده با آمیتیست و زبرجد اصل  &nbs..

900,000 تومان

انگشتر یاقوت استارسفید D10044

انگشتر یاقوت استارسفید D10044

انگشتر یاقوت استار سفیدرکاب نقره دست ساز  جنس فلز پایه: نقره با عیار 925    وزن تقریبی:10.40 گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط ..

320,000 تومان

انگشتر نقره عقیق قرمز خطی کد D10198

انگشتر نقره عقیق قرمز خطی کد D10198

انگشتر عقیق قرمز خطی    متن حکا‌کی:"صراط علی حق نمسکه"     امضاء استاد رب   رکاب نقره دست ساز   جنس فلز پ..

650,000 تومان

انگشترنقره توپاز اصل D10036

انگشترنقره توپاز اصل D10036

انگشتر نقره توپاز اصل   رکاب نقره دست ساز جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی 13.38 گرم    ارسال رایگان به ..

600,000 تومان

انگشتر نقره یاقوت زرد اصل  کد D10056

انگشتر نقره یاقوت زرد اصل کد D10056

انگشتر نقره یاقوت زرد اصل    رکاب نقره دست ساز با عیار ۹۲۵وزن تقریبی: 12.29 گرم  ارسال رایگان به تمام نقاط کشور  یاقوت کبود یا ..

580,000 تومان

انگشتر نقره در چهارده تراش اصل کد D10167

انگشتر نقره در چهارده تراش اصل کد D10167

انگشتر نقره در چهارده تراش     متن حکاکی:"اسامی چهارده معصوم"   رکاب نقره دست ساز سنگین و جوندار   جنس فلز پايه: نقره با عيار..

420,000 تومان

انگشتر نقره عقیق سبز خطی D10204

انگشتر نقره عقیق سبز خطی D10204

انگشتر نقره عقیق سبز خطی       متن حکاکی:"قسمت اول آیت الکرسی"  سرتاج برنجی   وزن تقریبی:  17.24 گرم..

450,000 تومان

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد D10064

انگشتر نقره فیروزه نیشابور اصل کد D10064

انگشتر فیروزه نیشابور اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   وزن تقریبی:  5.90 گرمارسال رایگان به تمام نقاط کشور  فیروزه(T..

170,000 تومان