آمیتیست(Amethyst)

آمیتیست(Amethyst)

تولید و عرضه ی مستقیم شیک ترین و جدید ترین انگشتر های آمیتیس


مقایسه کالا (0)


انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3607

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3607

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل  رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن تقریبی:5.4  گرمارسال رایگان به تمام نقاط ایران  آمیتیست(Ame..

165,000 تومان

انگشتر نقره زنانه نگین الکساندریت 2546

انگشتر نقره زنانه نگین الکساندریت 2546

فروخته شد!   آخرین قیمت: 150.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه نگین الکساندریت  رکاب نقره با عیار 925  وزن تقریبی:..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه دو نگین اصل 2448

انگشتر نقره زنانه دو نگین اصل 2448

فروخته شد!   آخرین قیمت: 88.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجدد   انگشتر زنانه دو نگین اصل  زمرد اصل آماتیس اصل رکاب نقره با عیا..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه الکساندریت 2634

انگشتر نقره زنانه الکساندریت 2634

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه نگین الکساندریت    رکاب نقره با عیار 925   وزن تقریبی: 2.25 گ..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس دامله اصل 3732

انگشتر نقره زنانه آماتیس دامله اصل 3732

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس دامله اصل  رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن تقریبی:6.6 ..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس دامله اصل 3694

انگشتر نقره زنانه آماتیس دامله اصل 3694

فروخته شد!   آخرین قیمت: 88.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس دامله اصل  رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تز..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4279

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4279

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح با عیار 925وزن تقریبی:4.25  گرمارسال ر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4224

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4224

فروخته شد!   آخرین قیمت: 115.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح با عیار 925وزن تقر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4214

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4214

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح با عیار 925وزن تقریبی:4.25  گرمارسال ر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4204

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4204

فروخته شد!   آخرین قیمت: 110.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح با عیار 925وزن تقر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4044

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4044

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح مارکازیت  وزن تقریبی:5.4  گر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4000

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 4000

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    پایه نقره طرح مارکازیت  وزن تقریبی:6.8  گر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3978

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3978

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح مارکازیت   وزن تقریبی:4.9  گ..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3967

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3967

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح مارکازیت   وزن تقریبی:3.6  گ..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3836

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3836

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح مارکازیت   وزن تقریبی:6.2  گ..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3828

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3828

فروخته شد!   آخرین قیمت: 110.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل    رکاب نقره طرح مارکازیت  &nb..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3822

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3822

فروخته شد!   آخرین قیمت: 115.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل  وزن تقریبی:5.9  گرمارسال رایگان به تمام..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3738

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3738

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل  وزن تقریبی:6.7  گرمارسال رایگان به تمام نقاط ایران  آمی..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3722

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 3722

فروخته شد!   آخرین قیمت: 135.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل  رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن تق..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 2591

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 2591

فروخته شد!   آخرین قیمت: 68.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل  رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن تقر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 2488

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 2488

فروخته شد!   آخرین قیمت: 73.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل  رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن تقر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 2466

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 2466

فروخته شد!   آخرین قیمت: 70.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل  رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن تقر..

0 تومان

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 2442

انگشتر نقره زنانه آماتیس اصل 2442

فروخته شد!   غیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زنانه آماتیس اصل  رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن تقریبی:5.5 گرمارسال رایگان ..

0 تومان

انگشتر نقره آماتیس اصل 2674

انگشتر نقره آماتیس اصل 2674

فروخته شد!   آخرین قیمت: 75.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجدد   انگشتر آمیتیست اصل   وزن تقریبی:3.8  گرم  ..

0 تومان

انگشتر نقره آماتیس اصل 2239

انگشتر نقره آماتیس اصل 2239

فروخته شد!   آخرین قیمت: 75.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر آمیتیست اصلوزن تقریبی:4  گرم   رکاب نقره با عیار 925 ارسال رایگ..

0 تومان

انگشتر زنانه آماتیس اصل 1573

انگشتر زنانه آماتیس اصل 1573

فروخته شد!   آخرین قیمت: 73.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر آمیتیست اصل(زنانه)رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن تقریبی:2.4 گرمارسا..

0 تومان

انگشتر زنانه آماتیس اصل 1392

انگشتر زنانه آماتیس اصل 1392

فروخته شد!   آخرین قیمت: 75.۰۰۰ تومان    غیر قابل سفارش مجددانگشتر آمیتیست اصل(زنانه)رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوز..

0 تومان

انگشتر آمیتیست اصل(زنانه) 1490

انگشتر آمیتیست اصل(زنانه) 1490

فروخته شد!   آخرین قیمت: 88.۰۰۰ تومان    غیرقابل سفارش محددانگشتر آمیتیست اصل(زنانه)رکاب نقره با عیار 925 و نگینهای تزئینیوزن..

0 تومان

انگشتر آماتیس اصل 1810

انگشتر آماتیس اصل 1810

فروخته شد!   آخرین قیمت: 78.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر آمیتیست اصل  وزن تقریبی:4.1  گرم    رکاب نقره با..

0 تومان

انگشتر آماتیس اصل 1738

انگشتر آماتیس اصل 1738

فروخته شد!   آخرین قیمت: 75.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر آمیتیست اصلوزن تقریبی:4.5  گرم   رکاب نقره با عیار 925 ارس..

0 تومان

نمايش 1 تا 30 از 36 (2 صفحه)