زبرجد (peridot)

زبرجد (peridot)مقایسه کالا (0)


انگشتر نقره زبرجد اصل کد D4634

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D4634

انگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست ساز طرح قلمزنی اصفهان  مرصع کاری شده با برلیان اصل   رکاب نقره با عیار 925  &..

3,500,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10030

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10030

انگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای   رکاب نقره با عیار 925    وزن تقریبی:15.32 گرم    ..

550,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10029

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10029

انگشتر نقره زبرجد اصل    رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ایوزن تقریبی: 15.10 گرم    ارسال رایگان به تمام نقاط ایران   ..

520,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10028

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10028

انگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره با عیار 925    وزن تقریبی: 17.44 گرم    ارسال رایگان به تمام نقاط ایران زبرجد..

750,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10027

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10027

انگشتر نقره زبرجد اصل    رکاب نقره دست ساز با عیار 925    وزن تقریبی: 13.80 گرم    ارسال رایگان به تمام نقاط ایران&..

580,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10026

انگشتر نقره زبرجد اصل کد D10026

انگشتر زبرجد اصلرکاب نقره دست ساز همراه با سرتاج برنجیعیار نقره۹۲۵مرصع کاری شده با زمرد اصلارسال رایگان به تمام نقاط ایران زبرجد(Peridot): سختی..

780,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 4003

انگشتر نقره زبرجد اصل 4003

انگشتر نقره زبرجد اصل   با سرتاج برنجی  رکاب نقره با عیار 925    وزن تقریبی:15.9 گرم    ارسال رایگان..

330,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3966

انگشتر نقره زبرجد اصل 3966

انگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست ساز  همراه با آینه کاری دستی  مرصع کاری شده با یک عدد زمرد اصل  و یک عدد زبرجد اصل ..

530,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3815

انگشتر نقره زبرجد اصل 3815

انگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره با عیار 925    وزن تقریبی:14.6 گرم    ارسال رایگان به تمام نقاط ایران زب..

296,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3580

انگشتر نقره زبرجد اصل 3580

انگشتر نقره زبرجد اصل  وزن تقریبی:9.05  گرم    ارسال رایگان به تمام نقاط ایران زبرجد(Peridot): سختی:6.5 – 7 ..

296,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل  2028

انگشتر نقره زبرجد اصل 2028

انگشتر نقره زبرجد اصل  رکاب نقره با عیار 925وزن تقریبی: 8.6 گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط ایران زبرجد(Peridot): سختی:6.5 – 7&nb..

230,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل  2002

انگشتر نقره زبرجد اصل 2002

انگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره با عیار 925وزن تقریبی: 8.85 گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط ایران زبرجد(Peridot): سختی:6.5..

216,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل  1964

انگشتر نقره زبرجد اصل 1964

انگشتر نقره زبرجد اصل  رکاب نقره با عیار 925وزن تقریبی: 10.5گرم   ارسال رایگان به تمام نقاط ایران زبرجد(Peridot): سختی:6.5 – 7&nb..

236,000 تومان

انگشتر زبرجد اصل 1۵۳۹

انگشتر زبرجد اصل 1۵۳۹

فروخته شد!     آخرین قیمت: 1۲8.۰۰۰ تومان  قابل سفارش مجدد  انگشتر زبرجد اصل   جنس فلز پایه: نقره با عیار 925&n..

256,000 تومان

انگشتر زبرجد اصل 1368

انگشتر زبرجد اصل 1368

انگشتر زبرجد اصل رکاب: نقره دست ساز جنس فلز پایه: نقره با عیار 925   طرح رکاب :فیلی لبه دار  مرصع کاری شده با 8 عدد یاقوت قرمز اصل ..

276,000 تومان

انگشتر زبرجد اصل 1300

انگشتر زبرجد اصل 1300

فروخته شد!   آخرین قیمت: 138.۰۰۰ تومانقابل سفارش مجددانگشتر زبرجد اصل   رکاب: نقره دست ساز جنس فلز پایه: نقره با عیار 925 &nb..

276,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 4058

انگشتر نقره زبرجد اصل 4058

فروخته شد!   آخرین قیمت: 640.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست ساز    مرصع کاری..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 4014

انگشتر نقره زبرجد اصل 4014

فروخته شد!   آخرین قیمت: 285.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره با عیار 925    وزن ت..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3997

انگشتر نقره زبرجد اصل 3997

فروخته شد!   آخرین قیمت: 320.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست ساز   مرصع کاری ..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3969

انگشتر نقره زبرجد اصل 3969

فروخته شد!   آخرین قیمت: 145.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   همراه با سرتاج برنجی  رکاب نقره با عیار ..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3858

انگشتر نقره زبرجد اصل 3858

فروخته شد!   آخرین قیمت: 168.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست سازطرح شبکه ای  همراه..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3819

انگشتر نقره زبرجد اصل 3819

انگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره با عیار 925    وزن تقریبی:11.05 گرم    ارسال رایگان به تمام نقاط ایران ز..

310,000 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3805

انگشتر نقره زبرجد اصل 3805

فروخته شد!   آخرین قیمت: 135.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره با عیار 925    وزن ت..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3716

انگشتر نقره زبرجد اصل 3716

فروخته شد!   آخرین قیمت: تماسقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای   همراه با سرتاج ..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3666

انگشتر نقره زبرجد اصل 3666

فروخته شد!   آخرین قیمت: 145.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره با عیار 925    وزن ت..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3591

انگشتر نقره زبرجد اصل 3591

فروخته شد!   آخرین قیمت: 228.000 تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل  رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  همراه..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3571

انگشتر نقره زبرجد اصل 3571

فروخته شد!   آخرین قیمت: 228.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  همرا..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3544

انگشتر نقره زبرجد اصل 3544

فروخته شد!   آخرین قیمت: 228.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   رکاب نقره دست ساز طرح شبکه ای  همرا..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3528

انگشتر نقره زبرجد اصل 3528

فروخته شد!   آخرین قیمت: 155.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   وزن تقریبی:8.4  گرم    ار..

0 تومان

انگشتر نقره زبرجد اصل 3377

انگشتر نقره زبرجد اصل 3377

فروخته شد!   آخرین قیمت: 330.۰۰۰ تومانغیرقابل سفارش مجددانگشتر نقره زبرجد اصل   وزن تقریبی:13.15 گرم    ارسال ..

0 تومان

نمايش 1 تا 30 از 49 (2 صفحه)